2019-11-16 19:55:00

Koje zanimanje i posao odabrati?

U OŠ Slano 13.11. 2019. u OŠ Slano održano je predavanje HZZ-a o upisu u srednje škole kao i o traženim zanimanjima na tržištu rada. Na predavanje bili su pozvani učenici 7. i 8. razreda. Vjerujemo da im je predavanje, kao i savjeti koje su mogli čuti, bilo od koristi, posebno u slučaju ako imaju dvojbe ili pak nedoumice što upisati nakon osnovnog obrazovanja. 


Osnovna škola Slano