preskoči na sadržaj

Osnovna škola Slano

Login
Tražilica
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Anketa
Ovogodišnje školske maškare bile su:vijesti
Natječaj za radno mjesto psihologa/ice
ANTE KONJUH / datum: 26. 10. 2018. 11:54

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18) Osnovna škola Slano raspisuje

 

N a t j e č a j

za prijem na pripravnički staž, putem mjere aktivne politike zapošljavanja: Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo s ciljem zapošljavanja uz ugovor o radu nezaposlenih osoba (m/ž) bez staža osiguranja (opći uvjeti za sva zanimanja/radna mjesta) u javnom sektoru

 •  psiholog / psihologinja – jedan (1) izvršitelj/ica na puno određeno radno vrijeme

 

Uvjeti:

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01)

 

 • Završen diplomski studij – magistar/magistra psihologije

Uz prijavu priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi, domovnicu, potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)  u preslici.

 Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat   koji  se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.

Rok za predaju prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta  slati na adresu: Osnovna škola Slano, Trg R. Boškovića 17, 20232 SLANO

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen 26. listopada   2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 2. studenoga   2018.g.

U Slanomu, 26. listopada  2018.g.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za posao
ANTE KONJUH / datum: 16. 10. 2018. 10:29

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18) Osnovna škola Slano raspisuje

 

N a t j e č a j

Za sljedeća  radna mjesta:

 1. Učitelj geografije, 1 izvršitelj ne nepuno ( 15 sati tjedno), određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja
 2. Učitelj fizike, 1 izvršitelj na nepuno ( 9 sati tjedno), neodređeno radno vrijeme,
 3. Učitelj razredne nastave, 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja

Uvjeti:

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01)

Uz prijavu priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi, domovnicu, potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)  u preslici.

 Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat   koji  se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.

Rok za predaju prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta  slati na adresu: Osnovna škola Slano, Trg R. Boškovića 17, 20232 SLANO

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen 16. listopada   2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 25. listopada   2018.g.

Osnovna škola Slano, Slano

KLASA: 112-01/18-02/03

URBROJ: 2117/01-32-01-18-01

U slanomu, 16. listopada  2018.g.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA POSAO
Rina Bujak / datum: 15. 1. 2018. 18:08

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Slano,  objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 1. učitelj/ica  fizike  - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme
  •  9 sati  tjedno,  
 2. učitelj/ica  tehničke kulture  - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme
  • 9 sati tjedno,
 3. učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme
  • do povratka zaposlenice s bolovanja

 


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju