preskoči na sadržaj

Osnovna škola Slano

Login
Tražilica
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Anketa
Ovogodišnje školske maškare bile su:vijesti
Odluka o imenovanju ravnatelja OŠ Slano
JOSIP KAČUNIĆ / datum: 27. 6. 2022. 14:32

U pilogu.


[OPŠIRNIJE]Natječaj
JOSIP KAČUNIĆ / datum: 27. 5. 2022. 11:57

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                            

DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE

OSNOVNA ŠKOLA SLANO

SLANO, TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 17

KLASA: 003-06-22-02-01

URBROJ:2117-32-22-8

SLANO, 24. svibnja 2022.

 

 

Na temelju članka 126.  stavka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 61. Satuta Osnovne škole Slano

(KLASA:012-03/19-1/1 URBROJ: 2117/1-32-19-01, 25. ožujka 2019. godine) Školski odbor Osnovne škole Slano na svojoj 9. sjednici održanoj 24. svibnja 2022. godine raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice

Osnovne škole Slano


[OPŠIRNIJE]Natječaj za zasnivanje radnog odnosa
JOSIP KAČUNIĆ / datum: 7. 4. 2022. 08:44

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE
OSNOVNA ŠKOLA SLANO
Trg Ruđera Boškovića 17 20232 SLANO tel. 020/871255, 871514 e-mail:ured@os-slano.skole.hrOlB:69798000915 KLASA: 112-02-22-01-01
URBROJ: 2117-32-22-02
U Slanomu, 6. travnja 2022.g.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst 8708., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 154/14., 7/17., 68/18)., članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Slano, Slano te članka 6.i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj śkoli Slano, Słano, 20232 Slano, Trg R. Boškovića 17 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnatelj Osnovne škole Slano, Slano objavljuje:
N a tj e čaj za zasnivanje radnog odnosa
Za sljedeće radno mjesto:
Učitelj/ica fizike, I izvršitelj na nepuno - neodređeno radno vrijeme (9 sati tjedno),

 


[OPŠIRNIJE]Odluka o neprovođenju testiranja - Njemački jezik
ANTE KONJUH / datum: 14. 3. 2022. 08:50

[OPŠIRNIJE]Njemački jezik
ANTE KONJUH / datum: 15. 2. 2022. 09:28

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18).,

članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Slano, Slano te članka 6.i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Slano, Słano, 20232 Slano, Trg R. Boškovića 17 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnatelj Osnovne škole Slano, Slano objavljuje:

 

N a t j e č a j

za zasnivanje radnog odnosa

 

Za sljedeće radno mjesto:

 

 1. Učitelj/ica njemačkog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica, na određeno (do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta) i nepuno radno vrijeme (19 sati tjedno)

[OPŠIRNIJE]Odluka o izboru zaposlenika - razredna nastava
ANTE KONJUH / datum: 2. 2. 2022. 12:06

Prema raspisanom natječaju za učitelja razredne nastave, puno radno vrijeme, neodređeno, odluka o izboru zaposlenika je u prilogu.


[OPŠIRNIJE]Rezultati pismenog testiranja Razredna nastava
ANTE KONJUH / datum: 20. 1. 2022. 07:58

Dana, 18. siječnja 2022. s početkom u 14.00 sati u prostoru Osnovne škole Slano održano je pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete za radno mjesto - Učitelj razredne nastave (m/ž)- 1 izvršitelj, neodređeno - puno radno vrijeme. Pred Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata pristupilo je dvoje od četvero pozvanih kandidata. Njihove rezultate iznosimo u obliku zaporki pod kojim su pisali test.

       1.  27148 DJECA (68/75)

       2. 21996 RAMBO (29/75)

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata


[OPŠIRNIJE]Poziv na testiranje - razredna nastava
ANTE KONJUH / datum: 10. 1. 2022. 12:00

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelja razredne nastave u OŠ Slano

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelja razredne nastave u OŠ Slano utvrdilo je dana 10. siječnja 2022. godine područja provjere te pravne i druge izvore za pripremu kandidata za testiranje.

Područje provjere:

Pisanom provjerom kandidata za učitelja razredne nastave mogu se provjeravati područja:

1. poznavanje metodike i didaktike,

2. poznavanje i korištenje suvremenih oblika rada u nastavi,

3. poznavanje i korištenje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala u nastavi,

4. snalaženje u različitim situacijama u razredu i izvan razreda,

5. poznavanje razredničkih poslova,

6. poznavanje pedagoške dokumentacije,

7. poznavanje općih propisa iz područja školstva i općih akata Škole.

 

Pravni i drugi izvori.

1. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (NN 7/2019)

2. Sadržaji Loomena za razrednu nastavu

3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (sa svim važećim izmjenama)

4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (sa svim važećim izmjenama)

5. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (sa svim važećim izmjenama)

6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava

7. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

8. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika

9. Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi

10. Pravilnik o radu Osnovne škole Slano

11. Statut OŠ Slano


Stoga, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata poziva kandidate:  P.L., M.P., M.S. i Ž.B. da pristupe testiranju u utorak, 18. siječnja u 14.00 sati u OŠ Slano, Trg Ruđera Boškovića 17, 20232 Slano.


Testiranje se provodi u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Slano, putem testiranja ( pisane provjere ) i razgovora ( intervjua ). Kandidat koji nije pristupio testiranju i intervjuu ne smatra se kandidatom.

Povjerenstvo


[OPŠIRNIJE]Razredna nastava
ANTE KONJUH / datum: 20. 12. 2021. 12:35

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18).,

članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Slano, Slano te članka 6.i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Slano, Słano, 20232 Slano, Trg R. Boškovića 17 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnatelj Osnovne škole Slano, Slano objavljuje:

 

N a t j e č a j

za zasnivanje radnog odnosa

 

Za sljedeće radno mjesto:

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave – jedan (1) izvršitelj/ica, na neodređeno i puno radno vrijeme 

 

 

 

 

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi u ovom natječaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na osobe oba spola.

 

Uvjeti:

Pored općih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019)

 

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke propisane u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U prijavi na națječaj kandidat je obvezan navesti e-mail adresu na koju će se samo kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

 

Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja) u preslici.
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

[OPŠIRNIJE]Odluka o neprovođenju testiranja - Tehnička kultura
ANTE KONJUH / datum: 9. 11. 2021. 09:17

[OPŠIRNIJE]Odluka o neprovođenju testiranja - fizika
ANTE KONJUH / datum: 9. 11. 2021. 09:16

[OPŠIRNIJE]Asistent u nastavi
ANTE KONJUH / datum: 22. 10. 2021. 12:52

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 154/14., 7/17.,  68/18).,  članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Slano, Slano te članka 6.i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj śkoli Slano, Słano, 20232 Slano, Trg R. Boškovića 17 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnatelj Osnovne škole Slano, Slano objavljuje:

 

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. pomoćnik u nastavi za učenika s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 20 sat tjedno (20/40), 1 izvršitelj (m/ž)

[OPŠIRNIJE]Učitelj tehničke kulture
ANTE KONJUH / datum: 18. 10. 2021. 12:40

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18).,

članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Slano, Slano te članka 6.i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Slano, Słano, 20232 Slano, Trg R. Boškovića 17 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnatelj Osnovne škole Slano, Slano objavljuje:

 

N a t j e č a j

za zasnivanje radnog odnosa

 

Za sljedeće radno mjesto:

 

 1. Učitelj fizike, 1 izvršitelj na nepuno - neodredeno radno vrijeme (9 sati tjedno),

 

 

 

[OPŠIRNIJE]Učitelj fizike
ANTE KONJUH / datum: 18. 10. 2021. 12:38

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18).,

članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Slano, Slano te članka 6.i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Slano, Słano, 20232 Slano, Trg R. Boškovića 17 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnatelj Osnovne škole Slano, Slano objavljuje:

 

N a t j e č a j

za zasnivanje radnog odnosa

 

Za sljedeće radno mjesto:

 

 1. Učitelj fizike, 1 izvršitelj na nepuno - neodredeno radno vrijeme (9 sati tjedno),

 

 

 

[OPŠIRNIJE]Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - nastavnik fizike
JOSIP KAČUNIĆ / datum: 23. 3. 2021. 13:12

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18).,

članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Slano, Slano te članka 6.i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Slano, Słano, 20232 Slano, Trg R. Boškovića 17 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnatelj Osnovne škole Slano, Slano objavljuje:

 

N a t j e č a j

za zasnivanje radnog odnosa

 

Za sljedeće radno mjesto:

 

 1. Učitelj fizike, 1 izvršitelj na nepuno - neodredeno radno vrijeme (9 sati tjedno),

 


[OPŠIRNIJE]Rezultati natječaja - informatika
ANTE KONJUH / datum: 12. 11. 2020. 08:38

[OPŠIRNIJE]Izvještaj - testiranje kandidata održano dana 04.11.2020.
ANTE KONJUH / datum: 5. 11. 2020. 09:13

Dana 04.11.2020. u 14.15h započelo je testiranje kandidata prema objavljenom natječaju. Pozivu na testiranje za natječaj iz informatike odazvala se jedna kandidatkinja i ostvarila je sljedeći rezultat:

54321 SUNCE (59 bodova)

Povjerenstvo je odlučilo kako se kandidatkinja M.G. upućuje u daljnju proceduru.


[OPŠIRNIJE]Poziv na testiranje - Informatika
ANTE KONJUH / datum: 26. 10. 2020. 12:43

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata  u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica informatike na neodređeno - nepuno radno vrijeme (33 sati tjedno) koji je objavljen dana 02.10.2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Slano održat će se dana 04. studenoga 2020. godine, s početkom u 14,15 sati, u Osnovnoj školi Slano, Trg Ruđera Boškovića 17, 20232 Slano (prijem kandidata u 14.00h)

 

 • 14.00 sati – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kanidata/kinja
 • 14.15 sati – Pisana provjera

 


[OPŠIRNIJE]Rezultati natječaja - tajnik
ANTE KONJUH / datum: 7. 10. 2020. 15:04

[OPŠIRNIJE]Rezultati natječaja - njemački jezik
ANTE KONJUH / datum: 7. 10. 2020. 15:03

[OPŠIRNIJE]Rezultati natječaja -povijest
ANTE KONJUH / datum: 7. 10. 2020. 15:02

[OPŠIRNIJE]Rezultati natječaja -fizika
ANTE KONJUH / datum: 7. 10. 2020. 15:02

[OPŠIRNIJE]Rezultati natječaja - tehnička kultura
ANTE KONJUH / datum: 7. 10. 2020. 15:01

[OPŠIRNIJE]Rezultati natječaja - matematika
ANTE KONJUH / datum: 7. 10. 2020. 15:00

[OPŠIRNIJE]Izvještaj - testiranje kandidata održano dana 01.10.2020.
ANTE KONJUH / datum: 2. 10. 2020. 09:11

Dana 01.10.2020. u 14.15h započelo je testiranje kandidata prema objavljenim natječajima. Po završetku pismenog dijela, svim kandidatima javno su objavljeni rezultati te je dio pozvan na usmeni dio ispita (intervju).

Dana 1.10.2020. pozivu na testiranje za natječaj iz povijesti odazvalo se četvero kandidata te su kandidati pod šiframa:

18029 KLIO (36 bodova)

31257 GEOGRAFIJA (37 bodova)

55555 MORE (32 boda)

11000XY2 (31,5 boda)

pozvani na intervju pred povjerenstvom koji je slijedio odmah nakon pismenog dijela.

Povjerenstvo je odlučilo kako se kandidati

P.K., M.K. i J.H. upućuju u daljnju proceduru.

 

Dana 1.10.2020. pozivu na testiranje za natječaj iz tehničke kulture odazvale su se dvije osobe pod šifrom:

27056 ŠKOLA (39 bodova)

12012 BROJ (18 bodova)

te je nakon pismenog dijela obavljen i intervju s kandidatom koji je jedini zadovoljio na pismenom dijelu 27056 ŠKOLA.

Povjerenstvo je odlučilo kako se kandidatkinja T.B. upućuje u daljnju proceduru.

Dana 1.10.2020. pozivu na testiranje za natječaj iz njemačkog jezika odazvala se jedna osoba pod šifrom:

98777 SEJO (37,5 boda)

te je nakon pismenog dijela obavljen i intervju.

Povjerenstvo je odlučilo kako se kandidatkinja A.T. upućuje u daljnju proceduru.

Dana 1.10.2020. pozivu na testiranje za natječaj iz matematike odazvala se jedna osoba pod šifrom:

39839 PLOČA (36 bodova)

te je nakon pismenog dijela obavljen i intervju.

Povjerenstvo je odlučilo kako se kandidat I.G. upućuje u daljnju proceduru.

Dana 1.10.2020. pozivu na testiranje za natječaj tajnik odazvale su se četiri osobe

12345 CVIJET (25 bodova)

12345 VLAHO (28,5 bodova)

78455 STON (13 bodova)

21121 MILE (18 bodova)

te je nakon pismenog dijela obavljen i intervju sa svih četvero kandidata.

Povjerenstvo je odlučilo kako se kandidati V.I., M.V. i M.M.. upućuje u daljnju proceduru.

 

 

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj - informatika
ANTE KONJUH / datum: 2. 10. 2020. 08:57

U prilogu je dokumentacija za natječaj iz informatike


[OPŠIRNIJE]Nepotpune prijave i kandidati koji ne udovoljavaju uvjetima
ANTE KONJUH / datum: 29. 9. 2020. 09:49

Poštovani kandidati za raspisana radna mjesta,

osim kandidata koji su pozvani da pristupe na testiranje za zapošljavanje, ostali kandidati većinom imaju nepotpunu dokumentaciju ili ne ispunjavaju uvjete natječaja. Za dodatne informacije možete se obratiti na službene telefone škole.

S obzirom na veliki broj kandidata s nepotpunom dokumentacijom odnosno onima koji ne ispunjavaju uvjete natječaja isti se obavještavaju na ovaj način.

S poštovanjem,                                     ravnatelj: Ante Konjuh

 


[OPŠIRNIJE]Obustava natječaja
ANTE KONJUH / datum: 23. 9. 2020. 11:37

U prilogu je obustava natječaja za učitelja informatike


[OPŠIRNIJE]Natječaj - informatika
ANTE KONJUH / datum: 22. 9. 2020. 10:48

[OPŠIRNIJE]Natječaji
ANTE KONJUH / datum: 8. 9. 2020. 06:48

Poštovani,

u prilogu su natječaji za upražnjena radna mjesta u OŠ Slano.


[OPŠIRNIJE]Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi školska godina 2020./2021.
JOSIP KAČUNIĆ / datum: 20. 7. 2020. 21:07

Na stranici Dubrovačko-neretvanske županije objavljen je Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama u 2020./2021. školskoj godini, a kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija.

OŠ Slano traži dva pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama.

Pravo prijave na Javni poziv imaju kandidati koji ispunjavaju uvjete navedene u Javnom pozivu.


[OPŠIRNIJE]Obustava natječaja u skladu s uputom Ministarsta znanosti i obrazovanja
ANTE KONJUH / datum: 23. 3. 2020. 09:48

[OPŠIRNIJE]Natječaj za upražnjena radna mjesta
Rina Bujak / datum: 11. 3. 2020. 10:37

[OPŠIRNIJE]odabir kandidata - razredna
Rina Bujak / datum: 3. 3. 2020. 11:49

[OPŠIRNIJE]REZULTATI TESTIRANJA ZA ZAPOSLENJE U OŠ SLANO
JOSIP KAČUNIĆ / datum: 26. 2. 2020. 19:13

Dana, 26. veljače 2020. u 13.10 sati u prostoru Osnovne škole Slano održano je testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete za radno mjesto - Učitelj razredne nastave (m/ž)- 1 izvršitelj, određeno - puno radno vrijeme. Pred Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata pristupilo je dvoje kandidata. Njihove rezultate iznosimo u obliku zaporki pod kojim su pisali test.


[OPŠIRNIJE]natječaj razredna nastava
Rina Bujak / datum: 23. 1. 2020. 13:24

[OPŠIRNIJE]natječaj - njemački jezik
Rina Bujak / datum: 6. 12. 2019. 08:45

[OPŠIRNIJE]rezultati natječaja
Rina Bujak / datum: 6. 12. 2019. 08:44

[OPŠIRNIJE]natječaj za upražnjena radna mjesta
Rina Bujak / datum: 14. 10. 2019. 11:28

[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju